Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chung Tình

Cả hai đứa học chung trường
Đi và về một con đường ngắn thôi
Thân nhau đã mấy năm trời
Gần nhau thủ thỉ ngot lời đong đưa!

da hua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lần hôn người đẹp như mưa
Tát yêu em bảo vừa vừa thôi nha
Buông ra ngừng lại đi mà
Tú toàn xong để người ta một mình
Thi hành nhiệm vụ tòng chinh
Hứa gì được mãi chung tình với em.

Switch mode views: