Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

秋 曉 THU HIỂU

Trần Quốc Bảo dịch bài Thơ đầu mùa Thumh-hoa-thu
của Lam Nguyên (Nhà Thơ cao niên tại Seattle,WA.)


秋 曉
曉 聞 鳥 樹 鳴
路 上 人 車 行
看 花 獨 老 野
一 盞 茶 味 清
藍 源

Thu Hiểu
Hiểu văn điểu thụ minh
Lộ thượng nhân xa hành.
Khán hoa độc lão dã,
Nhất trản trà vị thanh.

              Lam Nguyên

Tảng Sáng Mùa Thu
Sáng nghe chim hót trên cành
Ngoài đường xe cộ, bộ hành ngược xuôi
Ngắm hoa, mình lão lặng ngồi
Chén trà thơm ngát vị đời thanh tao

        Bài dịch:    Trần Quốc Bảo
---o0o---
道 禪  ĐẠO THIỀN
Trần Quốc Bảo dịch bài Thơ “nhị cú tuyệt bút”
của Lam Nguyên (Nhà Thơ cao niên tại Seattle,WA.)

心 開
心 開 花 有 道
寒 水 莫 問 禪
藍 源

Tâm Khai
Tâm khai hoa hữu đạo,
Hàn thủy mạc vấn Thiền.

                  Lam Nguyên


Khai Tâm
Lòng nở hoa chánh Đạo
Nước lạnh há chẳng Thiền

Bài dịch:  Trần Quốc Bảo

Switch mode views: