Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trình Diện - Yêu Đời

 

vo chong giaBài Xướng: Trình Diện

Xem đây: đôi vợ chồng già
Tuổi xuân hổng biết nay là bao nhiêu?
Nhìn em nét mặt mỹ miều
Còn anh cũng ráng …gan liều gió sương!
Đôi ta, song mã phi thường
Đồng cam cộng khổ đường trường ruổi dong
Cả đời êm ấm trong lòng
Em kêu anh dạ, ôi! chồng thương ta
Thế là hạnh phúc chan hòa
Đâu ngờ hai đứa tài hoa trần đời!

Trịnh Cơ (Paris)

Bài Hoạ: Yêu Đời


Chúng em đã nhập hội già
Xin anh chớ hỏi tuổi đà bao nhiêu?
Còn khen gương mặt mỹ miều
Vui mừng, thích lắm ... nhưng nhiều tóc sương
Biết đời là cõi vô thường
Đan tay sánh bước dặm trường thong dong
Tâm em một dạ một lòng
Dám đâu bắt nẹt e chồng dỗi ta
Gia đình nhỏ bé thuận hoà
Chiều chiều ngắm bướm vờn hoa... yêu đời!

Như Thu

Switch mode views: