Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gánh Tang Bồng

Tôi có người emmh-ganh-tang-bong
Gọi Mỹ Lan *
Thân gái đường xa dặm bước ngàn
Dáng lệch bả vai, đường nặng gánh
Hai thúng Quê Hương
Hai thúng tang…

Em gắng vượt sông
Lội ngược dòng
Đầu mang nặng trĩu khối non sông
Sức tàn hơi kiệt qua kia bến
Công an chờ chực siết tay còng.

Chúng nó, vệ binh của giặc Tàu
Em than tiếng mẹ, chúng nào đau !
Lạnh lùng lôi xốc vào đồn bót
Mặc cho em với nỗi nghẹn ngào…

Ngục tù
Chồng chất nỗi non sông
Thao thức hằng đêm nặng mối lòng
Ngoài kia non nước còn ai gánh ?
Còn ai chia sẻ nợ tang bồng…

* Tên gọi chung cho những anh thư đấu tranh : Công Nhân, Thanh Nghiên, Thanh Thủy, Thu Trang, Thu Duyên, Minh Hằng, Phong Tần…

Switch mode views: