Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đàn Cầm

mh-dan-cam

     彈琴

泠泠七弦上
靜聽松風寒
古調雖自愛
今人多不彈

  劉長卿

ĐÀN CẦ
     Đàn Cầm
Linh linh thất huyền thượng
Tĩnh thính tùng phong hàn
Cổ điệu tuy tự ái
Kim nhân đa bất đàn.

Lưu Trường Khanh (709-785)

Bản dịch của Trần Quốc Bảo (Richmond, Virginia)
Để thân tặng Nhạc sĩ HÀN THƯ SINH

     Đàn Cầm
Rừng thông gió lạnh căm
Nghe tiếng thất huyền cầm
Cung đàn than ai oán
Nay hiếm người thẩm âm

Switch mode views: