Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúc Mừng Tân Niên 2017 & Năm Mới Đinh Dậu

"ĐINH DẬU" KHAI BÚT
mh-happy-new-year

 

 

 

 

Đón chào Năm Mới dạ bần thần
Lẫn lộn buồn vui chuyện thế nhân
Trò khỉ nhố nhăng đêm tống cựu
Tiểng gà rộn rã sáng nghinh tân
Quê hương mộng ước chờ Đinh Dậu
Dân tộc u hoài trọn Bính Thân
Đất khách giao thừa ngồi độc ẩm
Ý thơ khai bút cũng phân vân

  Trần Quốc Bảo & Nhất Hùng

Switch mode views: