Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chiến Binh Tương Ngộ

Mười mấy năm trời gặp lại nhaumh-chien-binh-tuong-ngo
Lệ mừng tương kiến bạn tâm giao
Chiến chinh thuở ấy vừa xanh tóc
Lưu lạc giờ đây đã bạc đầu
Câu chuyện cố hương nghe thấm hận
Nỗi niềm vong quốc nghĩ mà đau
Nắm tay còn tưởng cơn trường mộng
Ly rượu tha phương chất ngất sầu!

                     Trần Quốc Bảo
                Richmond Virginia

Switch mode views: