Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trồng Cây Si

Nhà em có một vườn hồngmh-trong-cay-si
Anh vào trọ học, anh trồng cây si
Ngây thơ em chẳng biết gì
Nô đùa bên khóm tường vi sau nhà
Trèo lên cây bưởi hái hoa (cadao)
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Bướm ong ve vãn đầy sân
Si buồn, si chẳng một lần trổ bông
Rồi con ô thước sang sông
Rủ rê em bỏ vườn hồng đi xa
Năm nào bưởi cũng ra hoa
Nhưng trong vườn cà vắng nụ tầm xuân
Si già vẫn nhớ cố nhân
Người xưa dường chẳng một lần nhớ si (?)

                Trần Quốc Bảo
            Richmond, Virginia

Switch mode views: