Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cái Đinh

Che tay làm tấm mành mành,mh-cay-dinh-bee
Liếc em cái một là anh rộn ràng!
Áo xiêm, son phấn huy hoàng,
Mùi hương hãnh diện, tàng tàng lượn bay.
Em nhìn ban phát đó đây,
Lửng lơ khói thuốc, rượu đầy chén vơi.
Khoan thai ngồi xuống ghế ngồi,
Hàng trăm con mắt nơi nơi đổ về.
Trời cho em đẹp, sướng ghê!
Lao xao ong bướm si mê buông lời.
Anh thì không chuộng lả lơi
Rót ly trân trọng đưa mời…biết đâu!

                        Nguyễn Phú Long

Switch mode views: