Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xin Ngôi Sao Lạ Chiếu Trời Việt Nam

Theo ngôi sao lạ phương đôngmh-ngoi-sao-la
Ba Vua gặp Chúa Hài Đồng giáng sinh
Niềm tin mặc khải, sấp mình
Tiến dâng lễ vật, tôn vinh Ngôi-Lời
“Sáng danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Thiên cung nhạc nhã vang âm
Hang Bê-Lem ngát hương trầm thơm tho
Đất trời mầu nhiệm giao thoa
Nguồn Ơn-Cứu-Độ tuôn oà chứa chan
Nằm trong máng cỏ cơ hàn
Người là ánh sáng thế gian muôn đời
Người là sự sống bởi trời
Là chân thiện mỹ ngời ngời tâm linh
Ba Vua theo ánh cứu tinh
Lại về mỗi dịp Chúa sinh ra đời.

Con qùy lạy Chúa… Chúa ôi!
Cho ngôi sao lạ chiếu trời Việt Nam!
Xua tan “quốc nạn sao vàng”
Quê hương con được bình an muôn đời
Muôn ngàn lạy Chúa… Chúa ôi!
Xin ngôi sao lạ chiếu trời Việt Nam!  
 
                  Trần Quốc Bảo
              Richmond, Virginia

Switch mode views: