Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đặt Lại Vấn Đề

Ngày xưa đọc chuyện ngụ ngôn
Những bài dạy cách sống khôn ở đời
Thơ Lã-phụng-Tiên, tuyệt vời
Nhưng rồi… tư tưởng tùy thời đổi thay.
mh-dat-van-1


Ví như bài ngụ ngôn này
“Chuyện cô hàng sữa” (*)đến nay lỗi thời
Kể rằng: Bê-rét tính vui
Một hôm, đội liễn sữa tươi trên đầu.
mh-dat-van-2


Tính ra chợ bán cho mau
Nhưng đi đường, nghĩ chuyện đâu xa vời
Sữa này, bán được tức thời
Mua trăm trái trứng gà, rồi ấp ngay.

Đàn gà khi lớn cả bày
Lại đem bán hết, phen này nuôi heo
Heo con, vỗ cám thật nhiều
Lớn mau, cũng bán, tiếp theo nuôi bò.
mh-dat-van-3

Thừa tiền chẳng tính so đo
Mua thêm bê nữa, nhảy cho vui chuồng!
Giấc mơ, qúa đỗi vui mừng,
Cô quên thực tế, nhảy tưng liên hồi.

Hất tung liễn sữa, ôi thôi !
Bao nhiêu mộng ước đã trôi theo dòng...
Ngụ ngôn, chê ý viển vông
Khuyên nên thực tế, chớ đừng viễn mơ!

Tuy nhiên: Cuộc sống bây giờ
Con người thực hiện giấc mơ lạ lùng
Nào bay lên tít không trung
Nào màng điện tử nối chung toàn cầu.
mh-dat-van-4

Văn minh tột đỉnh, nhờ đâu?
Thưa rằng, chính bởi trong đầu viễn mơ!

               X X X

mh-dat-van-5
 

 … Hỏi rằng Bê-rét ngây thơ,
Nhưng điều mộng tưởng, ước mơ, sai gì! (?)
Còn chuyện: cô nhảy… vô tri
Nặng phần hư cấu, dễ gì xảy ra!

Tư duy của con người ta,
Ngày nay, nhiều chuyện khác xa cổ thời!

                      Trần Quốc Bảo
                  Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(x)  Thơ Ngụ Ngôn  Jean de La Fontaine  

Switch mode views: