Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ví Dầu

mh-rat-de-thuong

 

 

 

 

 

 

 

Bởi chưng hai tiếng ví dầu,
Hương đồng, cỏ nội ban đầu xa xưa.
Đi về lúc nắng, khi mưa.
Kể công qua lại, sớm trưa nhọc nhằn.
Bao nhiêu sửa soạn áo khăn,
Vuốt ve, mơ mộng, chiếu chăn bồi hồi.
Ví dầu đằng ấy yêu tôi!
Thì nay mình đã thành đôi vợ chồng.
Ví dầu ngỡ có mà không
Là không, nên mới hoài công ví dầu.

Switch mode views: