Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cái Đêm Hôm Ấy

Nhắc đi nhắc lại một lời,mh-cai-dem
Anh xin mãi mãi là người yêu em!
Từ hôm mở hội treo đèn,
Vầng trăng e thẹn buông rèm lả lơi.
Đường thu thiên thẹo tuyệt vời,
Vu Sơn ngây ngất gọi mời Tề Tuyên.
Còn chi thêm nữa?.. Tình? Duyên?
Trời ơi! Giây phút thần tiên bàng hoàng.

                           Nguyễn Phú Long 

Switch mode views: