Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Buổi Sáng Hôm Sau

Em thu mình giống con tôm,mh-đem-ay
Tay anh em gối, anh ôm em nằm.
Mắt em ngó mãi xa xăm,
Qua khung cửa sổ đăm đăm anh nhìn.
Sáng nay trời đất lặng yên
Cứ vui nằm nướng ai phiền ai đâu.

                             Nguyễn Phú Long

Switch mode views: