Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kịch Sớ Táo Quân

mh-tao-quan

 

 

 

 

 

 A-. 1 Màn – 1 Cảnh. Thời gian: 30 phút
B-.  2 vai chính: - Ngọc Hoàng ; - Táo Quân
       2 vai Quân hầu: Lính trời  cầm thương, giáo 2 bên Ngọc Hoàng
       3 vai Tướng Trời: - Nam Tào(NT) ; Bắc Đẩu (BĐ); - Thiên Lôi (TL)
      (3 vai này có thể bỏ, thay bằng lời đối đáp vọng ra từ trong hậu trường)
C-. Âm thanh hậu trường: Trống, chiêng,
       Hồi trống: - Đánh 1 hồi trống chiêng dài nhỏ dần  
       Dục trống: - Đánh rền (thúc trống ngắn; như khi Lân lạy Tổ)
       Điểm trống: - nhịp 3 tiếng, sau mỗi đoạn Táo Quân tấu Sớ
                                                                  ---o0o---
LỜI GIỚI THIỆU: (điểm trống)
- Kính thưa Quí Vị, mỗi Năm một lần, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, thì các Táo Quân (TQ) khắp nơi dưới trần, lục tục kéo nhau lên Trời, chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế (NH), để trình tấu mọi chuyện, của bàn dân thiên hạ trong năm vừa qua.  -  Hôm nay, Táo Quân Việt Nam Tỵ nạn tại Hoa Kỳ đã lên đường bay về Thiên đình dâng Sớ -        
Đây ; Màn Kịch “Sớ Táo Quân” bắt đầu !!! (hồi trống)

Tiếng đối đáp vọng lớn từ hậu trường:

 Bớ này: Tả Phù, Hữu bật …         Dạ,  Dạ  !!!
    Văn Võ Đại Thần …                  Dạ,  Dạ  !!!
    Thiên binh Thiên Tướng …       Dạ , Dạ  !!!
Trẫm Truyền …   …   Thiết triều !   (dục trống)

                      MỞ MÀN

(Ngọc Hoàng ngồi trên ngai vàng)
NH:  Trẫm đây … a … a … !  
Ngọc Hoàng Thượng Đế !
Ngôi cao chín bệ
Long, Phụng chầu hầu
Mọi việc ta cầm đầu
Phong, vân, vũ, tuyết
Âm, dương … chi … Nhật, Nguyệt
Công chiện … nó … tùm lum!
Nên đôi khi Trẫm nổi sùng
Giáng cơn sấm sét
Việc Trần … Thôi, nát bét!
Kiện cáo cứ rần rần
Nên mỗi năm phải một lần
Cho triệu hồi các Táo
Về Trời báo cáo
Mọi chuyện cho phân minh
Cứ thực tường trình
Để đèn Trời soi xét.
Bớ này … a … Bắc Đẩu lão thần!

BĐ: - Dạ … Muôn tâu:
Có Thần chầu dưới bệ .

NH: - Từ sáng cho đến giờ
Táo Nga ; Táo Mỹ
Táo Tây ; Táo Tầu
Tất cả đã vào chầu
Chớ còn …
Táo Việt nam đâu … a …
Sao chẳng thấy … ?

BĐ: Dạ muôn tâu Thánh Thượng
Có Việt Nam Tỵ nạn Táo Quân
Đã đến chầu trước sân
Xin lệnh vào bệ kiến!

NH: Khá khen … khá khen!
Truyền cho vào chầu! (dục trống)

(Táo Quân VN bước ra, bái lạy NH)
(quay mặt về phía khán giả, vung tay mở Sớ)
TQ: - Việt lịch nguyên niên
4886   (điểm trống)
Tuyết vũ tiết
Nhị thập tam nhật
Thập nhị nguyệt
Đinh Dậu Niên …(điểm trống)
Khải tấu Ngọc Hoàng Thượng Đế ,,.
Thần là
Việt Nam Táo Quân
Tỵ nạn tại Mỹ Quốc
Nhờ ơn Trời ban phước
Sức khỏe vẫn phây phây
Cuối năm về tâu bày
Mọi chuyện nơi Dương thế …(điểm trống)
Trước hết Thần xin kể
Việc Thế giới Năm châu
Nước Mỹ đứng hàng đầu
Là chuyện bầu Tổng Thống
Ông Trump nhiều kẻ chống
Vì ăn nói thẳng thừng
Vậy mà thắng quá chừng
Bà Clinton đại bại  (điểm trống)
Suốt một năm nhìn lại
Thành quả đẹp của Trump
Dù xuyên tạc tùm lum
Cũng không thể phủ nhận. (điểm trống)
Bẩm Trời chuyện thời vận
Thì đầu năm Hoa Kỳ
Bị bão lụt Harvey
Miền Houston khốn khổ
Lại tiếp liền giông tố
Trận cuồng phong Irma
Quét vào Florida
Khiến cửa nhà tan nát  (điểm trống)
Rồi tới chuyện thảm sát
Las Vegas tai ương
Dân lành chết thảm thương
Vì hành động khủng bố
Cúi xin Trời phù hộ
Thương dân lành chúng tôi (điểm trống)

NH: - Bớ này … thần Thiên Lôi !
TL: - Dạ … Dạ, Có Thần tôi !

NH:   Trẫm truyền …Năm Mậu Tuất
Tạm thời ngưng sấm sét
Ngươi hãy xuống dưới trần
Tóm cổ lũ bất nhân
Nhốt vào lò bát quái !
TL: Xin Phụng mệnh!... Phụng mệnh!

TQ:  -  Thần xin tấu tiếp
Về chuyện chú ba Tầu
Ỷ mình to cái đầu
Ăn hiếp các nước nhỏ
Vẽ lưỡi bò xiên xỏ
Bành trướng ra biển đông
Coi Công pháp như không
Lấn biển và cướp đất  (điểm trống)
Chuyện đau lòng bậc nhất
Chính là chuyện Việt Nam
Bọn Cộng phỉ gian tham
Dâng đất cho Tầu cộng
Lũ Việt gian phản động
Phản lịch sử Tổ Tiên
Vận Nước quá đảo điên
Xin Ngọc Hoàng cứu vớt  (điểm trống)

NH: Việt Tỵ Nạn Táo quân!
Việc khanh mới điều trần
Đau lòng … không tưởng tượng!
Ấy … bởi dzậy… bởi dzậy…
Bớ này … Nam Tào lão tướng! (điểm trống)
NT: - Dạ …dạ … Muôn tâu…
Có thần tôi chầu hầu

NH: Đem Lệnh-tiễn mau mau
Về ngay miền Á Châu
Dẹp tan loài lang sói!
Bảo toàn nguyên bờ cõi
Việt Nam của Việt Nam!
Đứa nào thấy mà ham
Cho nó về Âm phủ !!!  (điểm trống)
NT: Lão thần xin phụng mạng! phụng mạng!

TQ: - Nay thần xin sơ lược
Trình đến chuyện trong nhà
Hơn bốn chục năm qua
Sống nhờ nơi đất khách
Nhưng đoàn dân Bách Việt
Luôn để hồn về Quê
Trong những dịp Xuân về
Trước bàn thờ Tổ Quốc
Vẫn trầm hương nghi ngút
Nhớ Nước , thương đồng bào  (điểm trống)
Dù ở lãnh vực nào
Tuổi trẻ Việt cũng bảnh
Có người là Tướng Lãnh
Có Vị Khoa học gia
Có Vị Đại diện ta
Ở Thượng viện, Hạ viện
Thực là điều hãnh diện
Con cháu giống Rồng Tiên   (điểm trống)

NH: - Khá khen … khá khen!
Trẫm ở tít trên Trời
Nhìn xuống đám cháu con
Thấy Litle-Sàigon
Một rừng cờ Việt Mỹ
Rất lấy làm ưng ý
Khá khen … khá khen!  (dục trống)
Giỏi quá … giỏi, giỏi quá !

TQ:  - Xin khấu đầu bái tạ…
Nay thần tấu tiếp
Về chuyện nấu ăn
Cộng đồng Việt Nam
Sống trên đất Mỹ
Làm thì thật kỹ
Ăn cũng thật nhiều
Xoong chảo nồi niêu
Bày ra nấu nướng    (điểm trống)
Các bà Nội tướng
Pha chế tùm lum!
Ớt, tỏi, tương, gừng
Thành ra đủ món
Nào là: bánh Cuốn
Nào bánh Chưng xanh
Thịt mỡ , Dưa hành
Chả giò, bánh Tét   (điểm trống)
Đua tài làm bếp
Thần tôi xực hoài!
Hễ nhậu lai rai
Có mồi Xá xíu
Phở bắc , Hủ tiếu
Bánh Bao , bánh Bèo
Bánh Nếp , bánh Xèo
Mắm Tôm , mắn Ruốc  (điểm trống)
Sống ở Mỹ quốc
Mà như Sàigon
Đãi đằng bà con
Cứ như ở Huế!  (dục trống)

NH: Thôi … thôi ! … Chớ kể
Khanh làm Trẫm thèm rồi
Lần sau có lên Trời
Nhớ đem theo … a …
Vài món nhậu … nghe Táo!  (điểm trống)

TQ: - Dạ … dạ … muôn tâu
Thần vâng lời Thánh Thượng
Xin Trời Cao mở lượng
Ban ơn phước hải hà
Cho Việt Nam an hòa
Dẹp Cộng sản cho khuất
Để cuối năm Mậu Tuất
Táo lại về chầu Trời
Dâng Sớ tràn niềm vui
Muôn đội ơn Thánh Thượng   (điểm trống)

NH: - Trẫm đẹp ý… hài lòng
Chuẩn tấu … chuẩn tấu !!!   (dục trống)
TQ: Sớ năm nay dài thòong
Mọi chuyện đã trình xong
Thần khấu đầu bái biệt
Sang năm xin tấu tiếp
Bây giờ thần đi dià
See you next year!
Vạn Tuế… Vạn vạn Tuế   (điểm trống)

NH: - OK ! Good bye Táo!
Trẫm truyền… Bãi Triều !!!  (hồi trống)

             HẠ MÀN   

                  Trần Quốc Bảo
             Richmond, Virginia

    Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: