Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khai Bút Tân Niên Xuân Mậu Tuất

mh-khai-but-xuan

 

 

 
Đầu Năm Mậu Tuất, viết khai Xuân
Con giáp cầm tinh, đẹp mấy vần
Giữ cửa hết lòng, hằng nhớ chủ
Cứu nguy gan dạ, đến quên thân
Ra đường, dẫn dắt người hư mục
Vào trận, săn lùng lũ địch quân
Mong khuyển xua tan loài Cộng phỉ
Quê nhà mới thực có Tân Xuân    

                   Trần Quốc Bảo
               Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: