Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhân Sinh

Thôi thì đã lỡ giang hàmh-nhan-sinh
Trăm năm em đến vẫn là trăm năm
Chắt chiu cũng chỉ đôi phần
Cánh hoa nào cũng một lần phấn hương

Đời người chẳng khói thì sương
Cái vui về một cái buồn muôn thu
Bóng xưa trong cõi xa mù
Yêu xưa nở nụ trắng mùa phấn bay

Tình lên hồng ngọc ươm đầy
Lối kia Dạ Lý đường này Phù Dung
Sông thơ mấy thuở trong dòng
Em về lục bát trải lòng lá hoa

Khuya vơi vàng võ âm nhòa
Bóng trầm luân vẫn phủ mờ nhân sinh.

Switch mode views: