Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hãy Trả Lại Tên SÀI-GÒN !

Ông bà cha mẹ Tổ Tiên
Sinh ra Em, đã đặt tên Sài-gòn
Sài-gòn biểu tượng Nước Non
Sài-gòn là của Giang Sơn Quê Nhà.
mh-sai-gon-1

 Sài-gòn thân thương đậm đà
Sài-gòn xinh đẹp. Em là trân châu
Miền Á-Đông, Em hàng đầu
Sài-gòn mỹ lệ, toàn cầu vinh danh!
mh-sai-gon-2

 Giặc cờ đỏ, lũ gian manh,
Sài-gòn tên đẹp – đổi thành tên ma!
Hãy trả lại tên cho Ta!
Tên thằng ác quỷ, ném ra Ba Đình!
mh-sai-gon-3

 Sài-gòn, địa danh hữu tình,
Ta không chấp nhận, hôi rình tên ma!
Trả SÀI-GÒN lại cho Ta !!!

             Trần Quốc Bảo
         Richmond, Virginia

   Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: