Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TỔ QUỐC LÂM NGUY!

mh-to-quoc-nguy

 

 

 

 

 

 

 Than ôi! vận Nước suy vi
“Việt Nam” Tổ Quốc lâm nguy mất rồi!
Quê hương gìn giữ bao đời
Hồn thiêng, xương máu, tài bồi giang san

Vào tay Cộng phỉ gian tham
Tới nay đất nước tan hoang thảm sầu,
Một lòng thờ Đảng, thờ Tầu
Buôn dân, bán nước, làm giầu cho lanh

Phạm văn Đồng hiến biển xanh
Ký công hàm, nhận đường ranh “lưỡi bò”
Đàn em nó cũng một lò
Nam Quan, lùi đất nhượng cho giặc Tầu

Xâm lăng kiều tằm ăn dâu
Tung tiền, Tầu cộng “ đấu thầu kinh doanh”
Mua phố xá, mua rừng xanh
Tường cao, rào kín, biến thành “đặc khu”

Những tên việt cộng chóp bu
Đô-la hàng tỷ, chúng thu đều đều …
Xây nhà đồ sộ, hạng “siêu”
Gửi tiền Thụy Sĩ dưới nhiều tên ma

Rõ ràng Tầu chiếm nước ta
Không cần súng đạn, thế mà thành công
Suốt ba miền Bắc Nam Trung
Tỉnh nào nó cũng có vùng “đặc khu”

Những tên việt cộng tham ngu
Vì tiền, nhắm mắt giả mù mất khôn
Vân phong, Phú quốc, Vân đồn
Đang bày ra luật, bán luôn cho Tầu!

Than ôi! Nước mất từ lâu
Sàigòn Hà Nội … cờ Tầu sáu sao!
Hãy vùng lên !!! Hỡi đồng bào!
Giặc vào nhà, có lẽ nào ngủ yên

Dẹp tan việt cộng đầu tiên
Toàn dân dành lại chủ quyền non sông
Trong Nước, ngoài Nước một lòng
Xứng danh nòi giống con rồng cháu Tiên

                       Trần Quốc Bảo
                    Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: