Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mùa Thu Năm Ngoái

Trời không nắng, cũng không mưamh-anh-yeu
Chỉ riu riu rét cho vừa nhớ nhung
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng im nghe thoảng tơ trùng chốn xa
Đâu hình tàu chậm quên ga
Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá dày
Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang
Dưới chân, mỏi lối thu vàng
Tình xa lăm lắm, tôi càng muốn yêu

                                       Hồ Dzếnh

Switch mode views: