Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỆ THU

Hãy về đây! dù mây trời vần vũ mh-hurricane
Mù mịt núi sông, mưa lũ gió ngàn
Hãy về đây!  dù dông tố hoang tàn!
Ta vẫn đợi Thu về, tràn thương mến!

Những thảm họa, từ thiên tai đưa đến
Đổ tại Thu (?) … oan nghiệt lắm Thu ơi!
Dúng tên mỹ nhân để gọi bão trời?
Than ôi! mịệng lưỡi loài người nham hiểm!

Rất hiền lành, Thu tuyệt vời kiều diễm
Ta yêu Thu, từ muôn vạn kiếp người
Nhưng gặp nhau, sao đẫm lệ Thu rơi …?
Tình giang dở như Ngưu Lang Chức Nữ!

Đường Thu đến, là con đường tình sử
Đường Tình nào mà chẳng có phong ba!
Mắt lệ đong đầy Em đang đến cùng ta
Ta đón nhận Tình Thu trong bão táp !!!

                    Trần Quốc Bảo
               Richmond, Virginia

 Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: