Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiết "Trọng Thu"

Tiết “Trọng Thu” rồi… em ở đâu?
Về đây xem rừng lá thay mầu
Tường vi rạo rực chờ em đó
Vàng cúc thơm đường hoa đã lâu.
mh-tiet-thu-1

Hơi lạnh se se làn gió bấc,
Hàng thông phe phẩy tiếng lao xao
Hồ thu in sắc trời xanh biếc
Tia nắng ươm mơ ngọn trúc đào.

Vài chiếc lá vàng trên thảm cỏ,
Hồn thu thao thức ở đâu đây?
Mơ hồ nghe tiếng thu trong gió
Bát ngát tình thu trên bóng mây.
mh-tiet-thu-2

Trời đất đầy thu… em ở đâu?
Quê Hương chỉ một “tiết u sầu”
Bên em, nào có thu mơ mộng
Vàng đã rơi… thu chết đã lâu!

           Trần Quốc Bảo
        Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: