Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tạ Lỗi Không Gửi Thiệp Xuân

mh-happy-new 

 

 

 

 

 
Xuân này không gửi thiệp Xuân
Xin bằng hữu khắp xa gần cảm thông
Đã hàng chục Tết lưu vong
Đọc đi đọc lại những dòng mừng nhau

Chán rồi, cái nợ xã giao
Chúc câu in sẵn, tào lao cách gì!
Coi xong là vứt thiệp đi
Cuộc nhân sinh có thiếu chi trò đùa!

Bức dư đồ rách te tua
Quê hương thì vẫn mút mùa thương đau!
Có Xuân có Tết gì đâu
Ở đây phúc lộc, chúc nhau ngượng ngùng

Chẳng thà dẹp quách cho xong!
Tình thân thương để trong lòng mà thôi
Bao giờ Tổ Quốc phục hồi
In ngàn tấm thiệp, gửi người muôn phương.                                            

                    Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: