Xuân Vào Vùng Hành Quân

Hẳn rằng trời đã sang Xuân
Cây rừng hưng phấn mới đâm lộc chồi
Nhìn trăng xuyên lá cành rơi
Cùng bao lính chiến ngủ ngồi quanh ta
Dừng quân ở giữa rừng già

 bong mo

 

 

 

 

 

 

Ai không mơ nhớ về nhà xốn xang
Xuân vào vùng lính hành quân
Ta tương tư giọng oanh vàng đêm đêm
Một tuần về phép bên em
Em cằn nhằn phép không thêm nhiều ngày.

Tin mới

Các tin khác