Vẻ Vang Giáo Hội

mh-tudao

Các Thánh Tử Đạo tổ tiên
Kiên trì dũng cảm vững bền xiết bao!
Thảo kính mến Chúa Trời Cao
Làm nhân chứng sống cao trào đức tin
Xác thân bụi cát, phù sinh
Chấp nhận cái chết không kình địch ai
Thánh Linh hun đúc các Ngài
Khổ đau cũng chẳng van nài phản cung
Thành phần Hội Thánh kiên trung
Đức tin vàng đá lửa nung không mòn
Ngục tù lao lý cùm gông
Luôn noi gương Đấng Chí Công cửu trùng!
Hy sinh giọt máu cuối cùng
Hoàn thành sứ mệnh anh hùng hiên ngang
Tôn thờ Thánh Giá vinh quang!
Vẻ vang Giáo Hội Việt Nam muôn đời.

Tin mới

Các tin khác