Tình Nhớ Đêm Xuân

Tiểu Đoàn được lệnh xuất quân
Ta kinh nghiệm Tết Mậu Thân năm nào
Đón giao thừa tại chiến hào
Mừng Xuân hái lộc cài vào súng gươm
Hành quân bảo vệ hậu phương

anh ra chien tuyen

 

 

 

 

 

 

 

 
Gác đêm mơ nhớ người thương rất nhiều
Em giàu tình nghĩa đáng yêu
Đã cùng chia sẻ bao nhiêu nổi chìm
Yêu người tình lính hết mình
Gánh bao gian khổ với tình quân em.

Tin mới

Các tin khác