Đường Bay Tình Ái

Đê ôm sông nước ngày đêm
Ngăn bao con sóng lúc êm lúc cuồng
Cánh tay hữu hạn bình thường
Vẫn ôm chỉ một người thương chung tình
Nên khi thất trận cùng đinh

chan duoi

 

 

 

 

 

 

 

 
Em luôn tần tảo hết mình lo toan
Giặc ào vào cướp Miền Nam
Vẫn không lộ diện ra hàng địch quân
Với em từng bước cơ bần
Đường bay tình ái ân cần bên nhau.

 

Tin mới

Các tin khác