Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em Muốn Làm Bà Trưng

Ngày xưa leo cầu khỉ mh ba trung
Hai đứa rớt xuống kinh
Mình thấy mình xấu xí
Em ướt thật là xinh!

Cả hai ướt cùng mình
Em thẹn thùng ôm ngực
Trông tội nghiệp hết sức
Em đòi cõng trên lưng!

Thật ngại việc chưa từng
Áo quần còn đẵm ướt
Em đòi cho bằng được
Nói muốn làm Bà Trưng!

Em muốn làm Trưng Vương
Diệt Tầu ai cũng thích
Ta làm voi vô địch
Giúp Bà Trưng quật cường!

Lịch sử Hai Bà Trưng
Người Việt Nam đều biết
Tinh thần Nữ Anh Hùng
Muôn ngàn đời bất diệt.

Switch mode views: