Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ai Dại Gì Bỏ Lỡ

Lần bị mưa ướt nhẹpmh cheo tinh tren song
Vào quán nước trú chân
Gặp cô gái chủ nhân
Cúi đầu chào lễ phép!

Đấy là nhà người đẹp
Ở ngay đầu con kinh
Em đón tiếp thân tình
Như là một khách quí!

Ra về lòng hoan hỷ
Trái tim không cài then
Cuối tuần hằng đến em
Hai đứa cùng trò chuyện!

Một chiều xanh én liệng
Em mời đi bơi xuồng
Bập bềnh mái chèo buông
Em cười vang rạng rỡ!

Thấy miệng em hoa nở
Tiếng cười vỡ thủy tinh
Ai dại gì bỏ lỡ
Dịp may được tỏ tình.

Switch mode views: