Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngủ Vùi Trên Cát

Nhìn trăng tắm biển say mêmh bikini korean
Nên em lại muốn không về nữa đây
Bao nhiêu nữ tính phô bày
Trái tim lên xuống ngực đầy ắp trăng
Trăng lên khuôn mặt trẻ măng
Tóc em đẫm nguyệt gió căng diễm kiều
Trăng soi môi mắt em yêu
Thấy ghen với ánh trăng kiêu bạc này
Lấy cơ bắp một cánh tay
Cho em làm gối đêm nay ngủ vùi.

Switch mode views: