Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hai Đứa Làm Mưa

Em đến vào sáng trời xanhmh anh nem moi
Đón chào em nắng long lanh chan hòa
Úi cha tuyệt sắc tiên nga
Không ngờ biến cố xảy ra ngày này
Mời em vào quán nước ngay
Vui như cánh bướm mừng ngày tái sinh
Trời buông chùng ánh bình minh
Đưa em lên phố thỏa tình đong đưa
Xem phim sau bữa ăn trưa
Yêu nhau hai đứa làm mưa hôn hoài.
                                  

Switch mode views: