Những Đêm Đi Bờ

Trách yêu em quá hững hờmh di bờ demxua
Từ nay thôi chẳng đi bờ về thăm
Theo tàu đi mãi biệt tăm
Để cho người đẹp học chăm điên đầu
Em nói rằng chả điên đâu
Mà người thủy thủ chờ lâu phập phồng
Rán chờ em học cho xong
Ra trường, chàng sẽ là chồng của em
Em đây thành chiếc nôi êm
Ru tình lang ngủ những đêm đi bờ.

Tin mới

Các tin khác