Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Anh Vẫn Còn Sung

Nết na xinh đẹp dịu dàngmh anh cham cua
Khi em làm nũng lại càng dễ thương
Yêu đương nào có biên cương
Nên em muốn phải biểu dương chung tình!
Nam nhi quân tử trung trinh
Tề gia ái quốc trị bình dân gian
Đối đầu giặc Cộng hung tàn
Là người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa!
Xông pha trận mạc ngoài xa
Nhớ người yêu dấu nết na vô cùng
Về phép anh vẫn còn sung
Đó là biểu chứng thủy chung kiên cường.

Switch mode views: