Anh Vẫn Còn Sung

Em xinh em đẹp dịu dàngmh anh cham cua
Khi em làm nũng lại càng dễ thương
Anh đâu có vẻ khác thường
Mà em đòi hỏi biểu dương chung tình!
Nam nhi quân tử trung trinh
Tề gia ái quốc trị bình dân gian
Đối đầu giặc Cộng hung tàn
Là người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa!
Anh đi ra chiến trường xa
Nhớ người yêu dấu nết na vô cùng
Về phép anh vẫn còn sung
Đó là biểu chứng thủy chung kiên cường.

Tin mới

Các tin khác