Vẫn Còn Có Em

Hôn em nụ thắm một lầnmh due mat troi
Tưởng như mình đã thành thân ấy rồi
Con tim như chiếc thuyền trôi
Ngất ngư trên ngọn sóng nhồi linh đinh
Mải đi xa mãi chiến chinh
Tình chưa được gọi là tình trăm năm
Giặc ào vào cướp Miền Nam
Bắt đi cải tạo biệt giam xa mù
Lao đao vì giặc trả thù
Vẫn còn em đến trại tù thăm nuôi.

Tin mới

Các tin khác