Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mở Quà Noel

Xa em ngày tháng lê thêmh anh muon em
Giáng Sinh có phép được về bên em
Dạo chơi ngoài phố hoa đèn
Chờ đi dâng lễ nửa đêm nay rồi
Phố khuya càng thấy đông người
Hai đứa đi bộ muốn rơi bánh chè
Lễ xong cuốc bộ trở về
Nhà em tổ chức tiệc Réveillon
Thoắt khi bữa tiệc vừa xong
Em kéo tay bước vào trong mở quà.

Switch mode views: