Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hẹn Ngày Về Phép

Tiểu Đoàn thầm lặng ra đimh linh ma em
Gót giày dẫm đạp tiếc gì cỏ hoa
Đóng quân ở giữa rừng già
Ngọn đồi bố trí quân ta vững bền
Đợi chờ quân lệnh trong đêm
Trăng sao thắp sáng làm đèn viết thư
Gửi em tất cả tâm tư
Trao về em nỗi nhớ từ rừng sâu
Hẹn ngày về phép dài lâu
Ngắm nhìn Xuân đến từ mầu mắt em.
                                    

Switch mode views: