Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hỏi Bạn

bong hoa van

 

 

 

 

 


Sáng dậy nhìn xa thấy nắng hồng
Trông ra cửa sổ ngắm vường bông
Vài con chim nhỏ líu lo hót
Mấy chú sóc tì nhảy chạy nhông
Thích sống thơ văn trời biển rộng
Yêu đời thi phú đất mênh mông
Rượu ngon đôi chén mình tiên tửu
Như thế mong gì nữa phải không?
                             Hoa Văn

Switch mode views: