Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sài Gòn 1950 - 1975

Mời coi lại những hình ảnh gợi nhớ ...thời xa xưa của Sài Gòn từ những năm 1950 tới 1975

Trại Cải Tạo

Trại Cải Tạo là địa ngục của trần gian, chỉ cải tạo "thể xác" tù nhân từ khoẻ mạnh trở thành "con ma đói". Họ không thể nào cải tạo được "tư tưởng" của tù nhân. Phim dài 50 phút

Tháng Tư Đen 30-04-1975

 

Làn sóng tị nạn bằng thuyền lớn nhất trong thế kỷ hiện đại đã xảy ra.

Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19-6-1971, 19-6-1973


Mời các bạn xem lại video Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19-6-1971, 19-6-1973

Việt Nam một thuở thanh bình

 Mời các bạn xem lại những hình ảnh Việt Nam thời thanh bình trước 1963.

Switch mode views: