Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hòa giải, hòa hợp

https://www.youtube.com/watch?v=3b-Uca33pJo&;feature=youtu.be

Switch mode views: