Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Người thương binh can đảm và thông minh


Cám ơn bloger Huỳnh xuân Long.
Bạn thật can đảm và thông minh. Tôi hy vọng có nhiều dân oan, nhièu đồng bào chiến sĩ âm thầm làm những việc như Huỳnh xuân Long để đưa lên cho dân chúng biết rõ bộ mặt của bọn cướp đỏ, nói trắng ra là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Đồng bào phải kết đoàn mà đứng lên đòi quyền sống thôi.

Huỳnh Xuân Long, anh là một người thương binh can đảm để bảo vệ chính anh, đã tố cáo bọn cuồng tham.. Anh sẽ có thể bị đối xử tệ bạc. Tôi tin anh đã suy nghĩ kỷ trước khi hành động. Cầu chúc anh đủ bản lãnh đi cho đến thành công.

Switch mode views: