Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Máy cắt cây hiện đại

Mời xem những máy cắt cây hiện đại trong năm 2016


https://www.youtube.com/watch?v=32cCXWIxraI

Switch mode views: