Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cách bắt trăn của người Phi Châu!

Rất can đảm....Gan dạ...Mời xem:
Người Phi Châu thoa 1 lớp dầu thuốc lên chân, quấn lớp vải phủ xung quanh chân và thò 1 chân đó vào hang Trăn và chờ cho Trăn cắn vào chân, và khi Trăn cắn dính "Mồi Nhử" thì người đó la lên và 2 người khác đứng ở trên miệng hang, xốc nách người thợ "Nhử Mồi" đó, kéo gịch anh ta lên và con Trăn theo đó, bị lôi ra khỏi hang và bị cắt tét miệng để giải thoát chân của người "Nhử Mồi"...


https://www.youtube.com/watch?v=LaTwwJNm1Jw

Switch mode views: