Người giả tiếng thú vật rất giống

 Nghe điêu luyện, giống như thật tiếng hàng chục loài thú.

Tin mới

Các tin khác