Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đôi mắt con người thật kỳ diệu

Đây là kết quả tìm thấy của một nghiên cứu về ngoại cảnh ảnh hưởng bộ óc con người như thế nào của đai học Yale. Khi nhìn hình cô gái bên trái rồi nhìn hình ở giữa sẽ thấy cố gái ở giữa quay theo thuận kim đồng hồ - Khi nhìn hình cô gái bên phải rồi nhìn hình ở giữa lại thấy cô gái ở giữa quay theo ngược kim đồng hồ.

Switch mode views: