Ban Đại Hòa Tấu Ukraine trình tấu bản Quốc Ca VNCH


Bạn sẽ cảm động chảy nước mắt khi nghe ban Đại Hòa Tấu Ukraine, một nước thuộc Cộng Sản Liên Xô trước kia, trình tấu bản Quốc Ca VNCH...


Tin mới

Các tin khác