Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cắt thân mình làm đôi và đi ngoài phố


Trong video nầy quý vị sẽ thấy, đài truyền hình phỏng vấn nhà ảo thuật và hỏi anh ta làm sao mà làm được như vậy, nhưng anh ta không nói.
Xin bấm vào link dưới đây:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&;v=LA94Fw_FeBA

Switch mode views: