Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cười cho vui

khicuoi


. TRÊN THIÊN ĐÀNG GỌI NHAU LÀ GÌ?
Một hôm, cha xứ đến nhà dùng cơm. Cha hỏi bé:
- Con biết trên thiên đàng người ta gọi nhau bằng gì không?
Bé đáp tỉnh bơ:
- Thưa cha, bằng em...
Cha xứ lấy làm ngạc nhiên:
- Sao con biết?
Bé:
- Tôi hôm qua, con nghe ba con nói chuyện trên phôn rằng, em là thiên đàng của anh.
Cha xứ: !!!???....

. TÁM MỐI PHÚC THẬT
Một cha nọ nổi tiếng là giảng lâu. Trong một thánh lễ, cha đang giảng về tám mối phúc thật. Giảng mới tới phúc thứ ba mà đã nửa tiếng, bỗng nhiên đến phúc thứ tư, cha quyên mất nên ngập ngừng:
- Phúc thứ tư, phúc cho ai.... phúc cho ai....
Ông trùm ngồi dưới nóng lòng đáp lớn:
- Phúc cho ai không nhớ mà quên.
Cả nhà thờ…tỉnh ngủ.

. MIỆNG MÓM KHÔNG SA XUỐNG HỎA NGỤC
Con:
- Mẹ ơi! Bà ngoại chắc chắn không thể sa hỏa ngục được.
Mẹ:
- Đó là tin vui! Nhưng tại sao con biết?
Con:
- Thánh Kinh cho biết Hỏa Ngục là nơi khóc lóc nghiến răng. Bà ngoại đâu còn cái răng nào để mà nghiến nữa chứ.
Mẹ trợn mắt: ???!!!

Switch mode views: