Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhiều chư tăng Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo từ chức


WESTMINSTER, California (NV) - Nhiều vị chư tăng lãnh đạo Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, vừa quyết định từ chức hôm Thứ Ba, chỉ một ngày sau khi Ðức Tăng Thống Thích Quảng Ðộ có quyết định thay đổi nhân sự cao cấp của giáo hội.

Ðó là Pháp Sư Thích Giác Ðức, pháp sư niên trưởng kiêm cố vấn Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo.

dontuchuc ghpgvntnÐơn xin từ chức của một số chư tăng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đăng trên trang mạng www.ghpgvntn.net. (Hình chụp từ Internet)

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, hòa thượng nói: “Tôi đã làm việc gần 70 năm, phần bản thân đau, phần thì nhiều chuyện rắc rối, phải bỏ thời giờ suy nghĩ thấy mệt quá, nên xin từ chức.”

Bức thư từ chức của Pháp Sư Thích Giác Ðức đăng trên trang mạng www.ghpgvntn.net ngày 10 Tháng Mười Hai, được viết như sau: “Như chúng tôi đã điện trình Ðức Tăng Thống vào sáng Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Một, 2013, vì tuổi già sức yếu và trước những đổi thay bất chợt của nhân tình thế thái, do vậy chúng tôi xin từ nhiệm mọi chức vụ đang có trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Suốt gần sáu thập niên qua, chúng tôi đã đem hết tâm thành để phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân loại, nếu có những thành tựu nào đạt được trong những giai đoạn thăng trầm của lịch sử đó chính là nhờ sự hỗ trợ cao quý của chư liệt vị xa gần. Xin quý vị nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa và chân thành của chúng tôi.”

Bức thư được pháp sư ký ngày 9 Tháng Mười Hai, cùng ngày Ðức Tăng Thống có quyết định thay đổi nhân sự, “chấm dứt chức vụ viện trưởng Viện Hóa Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) của Hòa Thượng Thích Viên Ðịnh, cùng lúc chấm dứt chức vụ phó viện trưởng Viện Hóa Ðạo và chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, GHPGVNTN, của Hòa Thượng Thích Viên Lý.”

Khi được hỏi có liên hệ gì không, vì bức thư được đăng chỉ một ngày sau khi có thay đổi nhân sự, Pháp Sư Thích Giác Ðức cho biết đó “chỉ là sự tình cờ.”

“Tôi với Ðức Tăng Thống là chỗ thân tình. Chúng tôi nói chuyện với nhau thường lắm,” vị pháp sư nói thêm.

Cũng trong ngày 10 Tháng Mười Hai, trang mạng nêu trên đăng bức thư từ chức của năm chư tăng lãnh đạo ban điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTNHN-HK)

Ðó là Hòa Thượng Thích Thiện Hữu, tổng ủy viên hoằng pháp kiêm phó chủ tich Hội Ðồng Ðiều Hành, kiêm tổng vụ trưởng Tổng Vụ Tăng Sự; Hòa Thượng Thích Viên Thành, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ; Thượng Tọa Thích Viên Huy, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh; Thượng Tọa Thích Quảng Long, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp; và Thượng Tọa Thích Viên Thông, phó tổng thư ký Hội Ðồng Ðiều Hành.

Thượng Tọa Thích Viên Huy, một trong năm người từ chức, giải thích với nhật báo Người Việt về lý do từ chức như sau: “Mình thấy làm việc tới đây cũng đủ rồi, hết khả năng của mình rồi. Thôi thì mình từ chức để các thầy khác làm.”

Trong bức thư gởi Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Ðệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, cũng được đăng trên trang mạng nêu trên, năm chư tăng viết như sau: “Chúng con đồng ký tên xin từ chức các Tổng Vụ mà Giáo Hội đã giao phó cho chúng con trong thời gian qua. Nay chúng con không thể tiếp tục cùng với Giáo Hội gánh vác những công việc lớn lao mà chúng con không hội đủ đức và tài để hoàn thành những công việc của Giáo Hội trong tình hình đại pháp nạn do ngoại nhân gây ra.”

Switch mode views: