Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chơi Nữa Thì Chơi

Sáng nay đang ngủ ngon lànhmh-choi-ve-so
Vợ gọi:  Làm lại đi anh, trật rồi!
Mình còn chưa hiểu đầu đuôi
Trả lời em muốn thì tôi làm liền!
Bà la: Anh nói vô duyên!
Cái này Sổ Số trật liền sáu con
Hóa ra chuyện Powerball
Đang mơ chợt tỉnh, hao mòn gì đâu!
Muốn chơi nữa, lại ới nhau
Mua vui, trúng trật, trước sau vẫn lời
Bạn ơi, Chơi nữa thì chơi !!!

Trần Quốc Bảo
(Virginia)

Switch mode views: